Đình chỉ vụ án "trộm giết chồng, vợ giết trộm" ở Long An

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án.
Lên top