Đình chỉ thu án phí đối với người nhảy lầu sau khi nghe tòa tuyên án

Ảnh dựng lại hiện trường chụp từ hồ sơ vụ án. Ảnh: Đình Trọng
Ảnh dựng lại hiện trường chụp từ hồ sơ vụ án. Ảnh: Đình Trọng
Ảnh dựng lại hiện trường chụp từ hồ sơ vụ án. Ảnh: Đình Trọng
Lên top