Đình chỉ công tác kỹ thuật viên nghi xâm hại bé gái ở phòng chụp X-quang

Phòng chụp X-quang đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Phòng chụp X-quang đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Phòng chụp X-quang đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Lên top