Đình chỉ chức vụ cán bộ xã đánh bài trong công sở ở Thanh Hoá

Công sở xã Tế Lợi - nơi các cán bộ tụ tập trong phòng chủ tịch xã đánh bài. Ảnh: T.L
Công sở xã Tế Lợi - nơi các cán bộ tụ tập trong phòng chủ tịch xã đánh bài. Ảnh: T.L
Công sở xã Tế Lợi - nơi các cán bộ tụ tập trong phòng chủ tịch xã đánh bài. Ảnh: T.L
Lên top