Đình chỉ Chủ tịch xã cầm đầu nhóm người đi đánh dân

Huyện Mang Yang đã đình chỉ công tác Chủ tịch xã H'ra vì hành vi không đúng với dân. Ảnh T.N
Huyện Mang Yang đã đình chỉ công tác Chủ tịch xã H'ra vì hành vi không đúng với dân. Ảnh T.N
Huyện Mang Yang đã đình chỉ công tác Chủ tịch xã H'ra vì hành vi không đúng với dân. Ảnh T.N