“Dính bẫy” tín dụng đen, nam sinh lớp 11 nợ hơn 200 triệu đồng

Ông L. đi khắp nơi tìm kiếm con trai của mình nhưng không có kết quả.
Ông L. đi khắp nơi tìm kiếm con trai của mình nhưng không có kết quả.
Ông L. đi khắp nơi tìm kiếm con trai của mình nhưng không có kết quả.
Lên top