Điều tra xe "luồng xanh" chở người từ vùng dịch về Ninh Thuận

Ninh Thuận điều tra xe luồng xanh chở người về từ vùng dịch. Ảnh minh họa Tô Thế.
Ninh Thuận điều tra xe luồng xanh chở người về từ vùng dịch. Ảnh minh họa Tô Thế.
Ninh Thuận điều tra xe luồng xanh chở người về từ vùng dịch. Ảnh minh họa Tô Thế.
Lên top