Điều tra vụ vận chuyển hàng lậu trị giá khoảng 400 triệu đồng

Số hàng lậu mà các đối tượng bỏ lại được công an thu giữ để điều tra. Ảnh: PV
Số hàng lậu mà các đối tượng bỏ lại được công an thu giữ để điều tra. Ảnh: PV
Số hàng lậu mà các đối tượng bỏ lại được công an thu giữ để điều tra. Ảnh: PV
Lên top