Điều tra vụ phát hiện xác chết không đầu trong bụi cây ở Bình Phước

Bụi cây nơi phát hiện thi thể đang bị phân hủy. Ảnh: AX
Bụi cây nơi phát hiện thi thể đang bị phân hủy. Ảnh: AX
Bụi cây nơi phát hiện thi thể đang bị phân hủy. Ảnh: AX
Lên top