Điều tra vụ phát hiện thi thể cháy đen trong hố công trình đang xây dựng

Thi thể bị cháy đen nằm trong hố công trình đang xây dựng. Ảnh: AX
Thi thể bị cháy đen nằm trong hố công trình đang xây dựng. Ảnh: AX
Thi thể bị cháy đen nằm trong hố công trình đang xây dựng. Ảnh: AX
Lên top