Điều tra vụ một phụ nữ bốc cháy giữa trưa

Hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Mảnh bốc cháy.
Hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Mảnh bốc cháy.