Điều tra vụ một phụ nữ bốc cháy giữa trưa

Hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Mảnh bốc cháy.
Hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Mảnh bốc cháy.
Hiện trường vụ bà Nguyễn Thị Mảnh bốc cháy.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM