Điều tra vụ máy xúc gần cả tỉ đồng bị thiêu trụi

Xe múc bị đốt. Ảnh: H.L
Xe múc bị đốt. Ảnh: H.L
Xe múc bị đốt. Ảnh: H.L
Lên top