Điều tra vụ hơn 160 cây rừng tự nhiên tại Hàm Cần, Bình Thuận bị cưa chặt

Hiện trường tại khu rừng bị phá. Ảnh: Phạm Duy
Hiện trường tại khu rừng bị phá. Ảnh: Phạm Duy
Hiện trường tại khu rừng bị phá. Ảnh: Phạm Duy
Lên top