Điều tra vụ đập phá 3 trụ ATM ở Bình Dương

Liên tiếp 3 trụ ATM ở Bình Dương bị đập vỡ. Ảnh: Dương Bình
Liên tiếp 3 trụ ATM ở Bình Dương bị đập vỡ. Ảnh: Dương Bình
Liên tiếp 3 trụ ATM ở Bình Dương bị đập vỡ. Ảnh: Dương Bình
Lên top