Điều tra việc trùm buôn lậu 5.000 tấn thuốc bắc khai hối lộ gần 2 tỉ đồng

Đường dây buôn lậu của bị can Lâm Đình Hưng, giấu hàng trong các xe chở nông sản. Ảnh: CACC.
Đường dây buôn lậu của bị can Lâm Đình Hưng, giấu hàng trong các xe chở nông sản. Ảnh: CACC.
Đường dây buôn lậu của bị can Lâm Đình Hưng, giấu hàng trong các xe chở nông sản. Ảnh: CACC.
Lên top