Điều tra nguyên nhân cái chết của nguyên đội phó quản lý thị trường

3 cán bộ QLTT vào nhà ông Hùng kiểm tra và xảy ra việc nhận hối lộ, sau đó đã bị bắt.
3 cán bộ QLTT vào nhà ông Hùng kiểm tra và xảy ra việc nhận hối lộ, sau đó đã bị bắt.
3 cán bộ QLTT vào nhà ông Hùng kiểm tra và xảy ra việc nhận hối lộ, sau đó đã bị bắt.
Lên top