Điều tra nghi án bị người lạ "thôi miên mượn tiền" rồi mất tăm

Chị Lý cùng người nhà kể lại sự việc đưa tiền cho người lạ "vay". Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Lý cùng người nhà kể lại sự việc đưa tiền cho người lạ "vay". Ảnh: Trần Tuấn.
Chị Lý cùng người nhà kể lại sự việc đưa tiền cho người lạ "vay". Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top