Điều tra đường dây đưa người xuất cảnh trái phép sang Lào, Thái Lan

Nhóm người bị Biên phòng Quảng Trị phát hiện ở khu vực biên giới với mục đích xuất cảnh trái phép sang Lào và Thái Lan. Ảnh: BP QT.
Nhóm người bị Biên phòng Quảng Trị phát hiện ở khu vực biên giới với mục đích xuất cảnh trái phép sang Lào và Thái Lan. Ảnh: BP QT.
Nhóm người bị Biên phòng Quảng Trị phát hiện ở khu vực biên giới với mục đích xuất cảnh trái phép sang Lào và Thái Lan. Ảnh: BP QT.
Lên top