Điều tra dấu hiệu sai phạm của Trương Duy Nhất liên quan đến Vũ "nhôm"

Trung tướng Trần Văn Vệ. Ảnh Nguyên Vương.
Trung tướng Trần Văn Vệ. Ảnh Nguyên Vương.
Trung tướng Trần Văn Vệ. Ảnh Nguyên Vương.
Lên top