Điều tra cái chết bất thường của đôi nam nữ trong phòng trọ ở quận 9