Điều tra các vụ trộm đột nhập trụ sở nhiều cơ quan, chỉ lấy tiền mặt

Đối tượng đột nhập vào Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở KH&CN cung cấp.
Đối tượng đột nhập vào Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở KH&CN cung cấp.
Đối tượng đột nhập vào Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng và thông tin khoa học - công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở KH&CN cung cấp.
Lên top