Điều tra bổ sung để tránh lọt tội phạm vụ bảo kê "xe vua" ở Hà Nội

Nhiều con đường ở Hà Nội bị xe quá tải gây bụi mờ, ổ gà... Ảnh: Thái Hà
Nhiều con đường ở Hà Nội bị xe quá tải gây bụi mờ, ổ gà... Ảnh: Thái Hà
Nhiều con đường ở Hà Nội bị xe quá tải gây bụi mờ, ổ gà... Ảnh: Thái Hà
Lên top