Điều tra 20 người Trung Quốc lừa đảo bằng công nghệ

Tang vật cảu các đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật cảu các đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Tang vật cảu các đối tượng được công an thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top