Điện Biên tiếp tục phá 2 chuyên án ma túy lớn

Tẩn Diêu Lù - đối tượng trong chuyên án ma túy 612L bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA Điện Biên
Tẩn Diêu Lù - đối tượng trong chuyên án ma túy 612L bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA Điện Biên
Tẩn Diêu Lù - đối tượng trong chuyên án ma túy 612L bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: CA Điện Biên
Lên top