Điện Biên: Ngăn chặn 25 người tổ chức xuất cảnh trái phép

Lực lượng đánh án dẫn giải các đối tượng. Ảnh S.A
Lực lượng đánh án dẫn giải các đối tượng. Ảnh S.A
Lực lượng đánh án dẫn giải các đối tượng. Ảnh S.A
Lên top