Diễn biến mới nhất của vụ đem bán hơn 230 lượng vàng tây ở Quảng Nam

Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng. Ảnh: Công an cung cấp
Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng. Ảnh: Công an cung cấp
Số vàng tây mà 2 đối tượng đem bán là hơn 230 lượng. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top