Điểm mặt các dự án trên núi Chín Khúc ở vụ 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa bị bắt

Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng.
Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng.
Núi Chín Khúc bị "bức tử" nghiêm trọng.
Lên top