Dịch vụ cung cấp “Căn cước công dân số đẹp”: Chỉ là trò lừa đảo!

Những chiếc thẻ Căn cước công dân sở hữu dãy số Vip được các cò số làm thành công mang ra giới thiệu, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Những chiếc thẻ Căn cước công dân sở hữu dãy số Vip được các cò số làm thành công mang ra giới thiệu, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Những chiếc thẻ Căn cước công dân sở hữu dãy số Vip được các cò số làm thành công mang ra giới thiệu, quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội.
Lên top