Địa phương chủ quan trong chống dịch COVID-19, Đắk Nông gấp rút chấn chỉnh

Lên top