Địa ốc Alibaba: Nguyễn Thái Luyện xúi giục nhân viên phạm tội?

Nguyễn Thái Luyện trong một lần tới làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (áo trắng, góc phải). Ảnh: CTV
Nguyễn Thái Luyện trong một lần tới làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (áo trắng, góc phải). Ảnh: CTV
Nguyễn Thái Luyện trong một lần tới làm việc với cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (áo trắng, góc phải). Ảnh: CTV
Lên top