Đi xe máy không biển, mang theo hung khí vượt chốt kiểm dịch COVID-19

2 đối tượng (ảnh nhỏ) và số hung khí tổ công tác bắt giữ. Ảnh: Đạt Lê
2 đối tượng (ảnh nhỏ) và số hung khí tổ công tác bắt giữ. Ảnh: Đạt Lê
2 đối tượng (ảnh nhỏ) và số hung khí tổ công tác bắt giữ. Ảnh: Đạt Lê
Lên top