Đi thăm ruộng, tiện mua luôn ma túy về sử dụng

Đối tượng Sùng A Lù tại cơ quan công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Đối tượng Sùng A Lù tại cơ quan công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Đối tượng Sùng A Lù tại cơ quan công an huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Lên top