Đi săn thú bắn chết người vì tưởng nhầm là khỉ

Lên top