Đi qua đất người khác không xin phép, bị chém đầu

Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt.
Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt.
Nguyễn Thanh Tâm lúc bị bắt.
Lên top