Đi mua bán ma tuý còn muốn "qua mặt" cảnh sát giao thông

Đối tượng Lê Đình Tiến. Ảnh: CATH
Đối tượng Lê Đình Tiến. Ảnh: CATH
Đối tượng Lê Đình Tiến. Ảnh: CATH
Lên top