Di lí đối tượng nghi xâm hại cháu ruột có thai về Tiền Giang điều tra

Công an, Hội bảo vệ quyền trẻ em và Bệnh viện Từ Dũ đang làm việc về nghi vấn bé L bị cậu ruột xâm hại, Ảnh: Hội Bảo vệ quyền trẻ em cung cấp
Công an, Hội bảo vệ quyền trẻ em và Bệnh viện Từ Dũ đang làm việc về nghi vấn bé L bị cậu ruột xâm hại, Ảnh: Hội Bảo vệ quyền trẻ em cung cấp
Công an, Hội bảo vệ quyền trẻ em và Bệnh viện Từ Dũ đang làm việc về nghi vấn bé L bị cậu ruột xâm hại, Ảnh: Hội Bảo vệ quyền trẻ em cung cấp
Lên top