Đi giao cần sa thì bị... cướp tài sản

Hai trong 4 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)
Hai trong 4 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)
Hai trong 4 đối tượng tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)
Lên top