Đi đổ xăng không mang tiền, khách hàng đâm chết nhân viên cây xăng

Lên top