Đi bar ngày mùng 1 Tết, giết người chỉ vì cái chạm nhẹ

Lên top