Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi ăn tất niên, bị trộm phá cửa vào nhà lấy đồ

Hiện trường nhà chị Ánh bị trộm cạy phá để đột nhập (ảnh: P.V)
Hiện trường nhà chị Ánh bị trộm cạy phá để đột nhập (ảnh: P.V)