Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đem 100kg nội tạng phân hủy từ Lạng Sơn ra Quảng Ninh tiêu thụ

Số nội tạng phân hủy, bốc mùi bị thu giữ và tiêu hủy. Ảnh: QTV
Số nội tạng phân hủy, bốc mùi bị thu giữ và tiêu hủy. Ảnh: QTV