Đem 100kg nội tạng phân hủy từ Lạng Sơn ra Quảng Ninh tiêu thụ

Số nội tạng phân hủy, bốc mùi bị thu giữ và tiêu hủy. Ảnh: QTV
Số nội tạng phân hủy, bốc mùi bị thu giữ và tiêu hủy. Ảnh: QTV
Số nội tạng phân hủy, bốc mùi bị thu giữ và tiêu hủy. Ảnh: QTV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM