Đề xuất trang bị thêm súng trường, súng tiểu liên cho cảnh sát giao thông

Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Cảnh sát giao thông Hà Nội thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát giao thông. Ảnh T.Vương
Lên top