Đề xuất tăng mức phạt vi phạm liên quan đến căn cước công dân gắn chíp

Điểm cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: D.T
Điểm cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: D.T
Điểm cấp căn cước công dân gắn chip tại Hà Nội. Ảnh: D.T
Lên top