Đề xuất phạt nặng quán karaoke ở Quảng Trị mở cửa cho khách vào "bay"

Nhóm nam nữ có mặt tại phòng hát của cơ sở karaoke Hoàng Tử. Ảnh: CA Đông Hà.
Nhóm nam nữ có mặt tại phòng hát của cơ sở karaoke Hoàng Tử. Ảnh: CA Đông Hà.
Nhóm nam nữ có mặt tại phòng hát của cơ sở karaoke Hoàng Tử. Ảnh: CA Đông Hà.
Lên top