Đề xuất đổi tên gọi công an xã không chính quy thành "trị an viên"

Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách có tên gọi là "trị an viên" . Ảnh minh họa: LDO
Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách có tên gọi là "trị an viên" . Ảnh minh họa: LDO
Bộ Công an đề xuất công an xã bán chuyên trách có tên gọi là "trị an viên" . Ảnh minh họa: LDO
Lên top