Đề xuất cấp biển số ô tô thông qua đấu giá và theo sở thích có thu phí

Một chiếc xe ô tô hạng sang với biển số đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Một chiếc xe ô tô hạng sang với biển số đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Một chiếc xe ô tô hạng sang với biển số đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top