Đề xuất bổ sung trách nhiệm công an xã trong điều tra vụ án hình sự

Lực lượng Công an xã sẽ có thêm trách nhiệm trong thời gian tới. Ảnh: LĐO.
Lực lượng Công an xã sẽ có thêm trách nhiệm trong thời gian tới. Ảnh: LĐO.
Lực lượng Công an xã sẽ có thêm trách nhiệm trong thời gian tới. Ảnh: LĐO.
Lên top