Đề xuất biển số xe đã đấu giá là tài sản cá nhân

Một chiếc ô tô hạng sang với biển số xe đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Một chiếc ô tô hạng sang với biển số xe đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Một chiếc ô tô hạng sang với biển số xe đẹp. Ảnh: Cao Nguyên.
Lên top