Để thất thoát tài nguyên khoáng sản, Gia Lai kiểm điểm 3 Trưởng phòng

"Đá tặc" khai thác đá nguyên khối sau khi đào bới khắp nơi dưới các lớp đất ruộng. Ảnh T.T
"Đá tặc" khai thác đá nguyên khối sau khi đào bới khắp nơi dưới các lớp đất ruộng. Ảnh T.T
"Đá tặc" khai thác đá nguyên khối sau khi đào bới khắp nơi dưới các lớp đất ruộng. Ảnh T.T
Lên top