Đề nghị xử nghiêm vụ côn đồ tấn công nhóm phóng viên Tuổi trẻ Thủ đô

Những kẻ côn đồ tấn công, truy đuổi tận cùng để tiếp tục uy hiếp sức khỏe, tính mạng của nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô khi đang tác nghiệp cần phải được xử lý nghiêm khắc. Ảnh: Đ.T
Những kẻ côn đồ tấn công, truy đuổi tận cùng để tiếp tục uy hiếp sức khỏe, tính mạng của nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô khi đang tác nghiệp cần phải được xử lý nghiêm khắc. Ảnh: Đ.T
Những kẻ côn đồ tấn công, truy đuổi tận cùng để tiếp tục uy hiếp sức khỏe, tính mạng của nhóm phóng viên Báo Tuổi trẻ Thủ đô khi đang tác nghiệp cần phải được xử lý nghiêm khắc. Ảnh: Đ.T
Lên top